Skip to main content

The neurotrophic hepatocyte growth factor attenuates CD8+ cytotoxic T-lymphocyte activity.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Chang, Gwendolen Y; Kohrt, Holbrook E; Stuge, Tor B; Schwartz, Erich J; Weber, Jeffrey S; Lee, Peter P
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158754
PubMed Central
by WRIGHT, STEPHEN E.; REWERS-FELKINS, KATHLEEN A.; QUINLIN, IMELDA; CHOWDHURY, NAZRUL I.; AHMED, JEWEL; ELDRIDGE, PAUL W.; SRIVASTAVA, SANJAY K.; PASTAN, IRA
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049764
PubMed Central
by Chen, Zonglin; Chen, Xianyu; Zhou, Enxiang; Chen, Ganlong; Qian, Ke; Wu, Xia; Miao, Xiongying; Tang, Zhonghua
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990637
PubMed Central
by Zhang, Weijun; Lin, Yan; Bai, Yu; Tong, Tiegang; Wang, Qun; Liu, Nihong; Liu, Guangliang; Xiao, Yihong; Yang, Tao; Bu, Zhigao; Tong, Guangzhi; Wu, Donglai
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126774
PubMed Central
by Vasiliauskas, Juozas; Nashu, Madison A.; Pathrose, Peterson; Starnes, Sandra L.; Waltz, Susan E.
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4170603
PubMed Central
by Parikh, Rahul A; Wang, Peng; Beumer, Jan H; Chu, Edward; Appleman, Leonard J
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061161
PubMed Central
by ZHAO, QIANJIE; TONG, LINGLING; HE, NINGNING; FENG, GUOWEI; LENG, LIANG; SUN, WEIJUN; XU, YANG; WANG, YUEBING; XIANG, RONG; LI, ZONGJIN
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4079438
PubMed Central
by Suzuki, Go; Tokuno, Shinichi; Nibuya, Masashi; Ishida, Toru; Yamamoto, Tetsuo; Mukai, Yasuo; Mitani, Keiji; Tsumatori, Gentaro; Scott, Daniel; Shimizu, Kunio
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933459
PubMed Central
by Shengjun, Wang; Yunbo, Guo; Liyan, Song; Jinming, Li; Qinkai, Deng
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3372442
PubMed Central
by Rajpathak, Swapnil N.; Wassertheil-Smoller, Sylvia; Crandall, Jill; Liu, Simin; Ho, Gloria Y.F.
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928353